ŠZS Bronzová

Školní zimní stadion Bronzová Praha 13, ulice U jezera

Příprava realizace tohoto zimáku začala již v roce 2002 a plány byly veliké. Původně se zde měly být tribuny pro více než tisíc diváků, kompletní zázemí včetně restaurace a před severní fasádou hotel. V prostoru před stadionem byla navržena 2. ledová plocha.
Realizace se však rozpadla do postupných etap. Nejdříve vznikl otevřený stadion se zázemím v Unimo buňkách (2003). Ten byl posléze nekoordinovaně provizorně zastřešen lepenými dřevenými vazníky s menším rozponem než bylo původně navrženo (2004).
Následoval návrh dostavby vycházející ze skutečného stavu dosavadních realizací (2005). Tento návrh stále obsahoval mimo jiné kapacitní divácké tribuny, restauraci a hotel avšak k realizaci nedošlo.
V roce 2011 jsme byly osloveni (jako autoři původních verzí) k vytvoření výrazně redukované verze finální dostavby. Tímto návrhem se snažíme za minimalizované náklady dostavět stadion jako fungující stavbu pro tréninky mládežnických mužstev, krasobruslení a pro školní a veřejné bruslení. Součástí finální dostavby nejsou ani tribuny ani hotel s restaurací s výhledem na ledovou plochu. Doplnění předprostoru o plánovanou venkovní ledovou plochu či víceúčelové hřiště je pouze naším přáním.

Na celkové architektuře je silně vidět její přílišná velikost daná původním, zřejmě přestřeleným, stavebním programem investora. Dostavbou zkoušíme narušit a zlidštit ohromnou hmotu hokejové haly. Některých pohledů se to daří, jinde méně.

Autoři: Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Viktor Drobný,

Autor dostavby 2011 až 2012:  Ing. arch. Viktor Drobný,  Ing. arch. Martin Kabriel,

Projekt: 2002 až 2005 a 2011 až 2012

Realizace: 2003, 2004

Částečná dostavba:2015