volejbal

Charakteristika hry

Volejbal je sport hraný dvěma družstvy na hřišti rozděleném sítí. Existují různé verze přizpůsobené různým vnějším podmínkám tak, aby jejich rozmanitost umožnila účast každému.

Účelem hry je poslat míč přes síť na zem do pole soupeře a zabránit soupeřově snaze o totéž. Družstvo má právo na tři odbití (a to i po doteku bloku), aby vrátilo míč k soupeři.

Míč je uveden do hry podáním: udeřen podávajícím přes síť k soupeři. Rozehra pokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne hřiště, není “aut” nebo se družstvu nepodaří vrátit jej povoleným způsobem.
Ve volejbalu družstvo, které vyhraje rozehru, získá bod (Rally Point System – každá rozehra znamená bod). Hráči tohoto družstva postoupí o jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček.

Aktuální platná pravidla volejbalu jsou na oficiálních stránkách Českého volejbalového svazu (www.cvf.cz)

Rozměry volejbalového hřiště a lajnování jsou na obrázku.