“Obecní Tělocvična” Šestajovice

Sportovní hala Šestajovice

autoři: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel

Šestajovice na hranicích Prahy jsou bouřlivě se rozvíjející obec, která během posledních 20 let zdvojnásobila počet obyvatel na dnešních více jak 3000. Dramatický nárůst obyvatel má za následek potřebu nové občanské vybavenosti a infrastruktury všeho druhu, sportovišť nevyjímaje. Námi navržený objekt sportovní haly v budoucnu umožní, aby místní obyvatelé a školáci v zimních měsících nemuseli dojíždět za sportem a jinými pohybovými aktivitami do Prahy nebo do sousedních šťastnějších obcí, tělocvičnou nebo sokolovnou disponujících.

Stavba sportovní haly je prostorově i konstrukčně velice jednoduchá a tudíž i ekonomická, jak z hlediska ceny stavby (dle kontrolního rozpočtu 18mil. +DPH), tak z hlediska provozních nákladů. Součástí stavby je nejen vlastní prostor tělocvičny 36x18m vhodný pro většinu halových sportů, tak velká nářaďovna, šatny, sociální zařízení a v patře jedna třída mateřské školky, která se časem může proměnit například v klubovnu.

Studie a DSP 2011, DPS 2014, realizace 2015, investiční náklady 22.000.000,- + DPH

Také vaše obecní škola nemá tělocvičnu?

Sokolovna byla z jakéhokoliv důvodu zrušena?

Sportovní kluby nebo místní spolky nemají v zimně kde trénovat nebo podnikat jiné pohybové aktivity?

Ozvěte se nám.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku na projekční práce a inženýring a pokusíme se vás přesvědčit, že spolupráce s architektonickým ateliérem Sportovní projekty s.r.o. je správná volba. Doporučíme vám také dotační tytuly a pomůžeme se přípravou regulérního výběrového řízení na dodavatele stavby, tak aby výsledná cena stavby byla co nejnižší a kvalita provedených stavebních prací co nejvyšší

.