Štítky

Související projekty

Sdílet

Městům a obcím

Městům a obcím nabízíme:

  • posouzení stavu a užitné hodnoty stávajících sportovišť (včetně vyhodnocení stávajících záměrů)
  • vytvoření dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé koncepce rozvoje sportu na území obce/města viz nabídka na zpracování generelu sportovní vybavenosti města
  • posouzení stavu a množství dětských hřišť na území města/obce viz návrh dětského hřiště a generel dětských hřišť
  • posouzení a výběr vhodné lokality pro umístění nových sportovišť
  • vytvoření koncepce nového sportoviště nebo doporučení způsobu transformace sportovišť stávajících viz nabídka na zpracování studie stavby
  • kompletní projekční činnost v oblasti sportu – studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně projednání, dokumentace provedení stavby, autorský dozor při realizaci
  • zpracování rozpočtu stavby v přesnosti dle jednotlivých projekčních kroků – studie, DUR, DSP, DPS
  • pomoc při zařazování připravených projektů do jednotlivých dotačních programů

 

Neváhejte nás kontaktovat, navštívíme Vás a předložíme Vám nabídku šitou na míru.