Stará Plovárna Kouřim

První zmínka o plovárně je z roku 1901, kdy městský výbor žádá zahájení akce „Vydržování lidových lázní“. Roku 1921 byla ve Strašíku zřízena prozatímní koupelna. V roce 1925 začali přípravy na úpravu koupelny u rybníka na Hrázce. V roce 1927 město odkupuje od velkostatkáře Lounského mlýn hrázka, včetně 10ha, a pronajímá koupadlo Klubu Československých turistů. Stav z té doby ilustrují dobové pohlednice, fotografie a snímek z ortofoto mapy z roku 1954, kde jsou vidět 3 postupné vývojové fáze, původní tvar nádrže s umístěním dřevěných šaten, dřevěných koupadel pro neplavce a klouzaček. Věžička nad vstupem je součástí všech 3 vyobrazení, i když poloha, dispozice a velikost objektu šaten je pokaždé trochu jiná. Také je možné, že některé ze 3 vyobrazení není z lokality na Hrázce, ale ze Strašíku.

V letech 1960 až 1966 proběhla v akci Z rekonstrukce a rozšíření včetně stávajících betonových konstrukcí.

Dnešní stav a rozsah koupaliště odpovídá době své poslední přestavby před rokem 1989.

Zdroj: Archiv města Kouřim