O ateliéru

Zákalní údaje:

Architektonický ateliér byl založen v roce 2003.

Společníci jsou Ing. arch. Viktor Drobný (autorizace ČKA 3457) a Ing. arch. Martin Kabriel (autorizace ČKA 3820).

Jako společnost Sportovní projekty s.r.o. máme živnostenské oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě.

 

Základní principy navrhování sportovních staveb ateliérem Sportovní projekty s.r.o.:

Architektonický ateliér Sportovní projekty s.r.o. se již přes 15 let systematicky zabývá navrhováním sportovních areálů a staveb. Bohaté zkušenosti z vlastní tvorby, ale i kolegů u nás a v zahraničí, nás utvrzují v názoru, že každá stavba má odpovídat svému významu a účelu. Sportovní stavby již nejsou svatostánky národní hrdosti, jak tomu bylo za 1. republiky, ale ryze účelovými stavbami.

Areály a stavby pro sport navržené naším ateliérem se stále více snaží být nenápadným, avšak nepostradatelným prvkem občanské vybavenosti. Prvkem bez snahy stát se centrem společenského dění, ale s ambicemi vytvořit skvělé podmínky pro sport a nejrůznější pohybové aktivity veřejnosti, škol a profesionálů.
Současně se snažíme vytvořit takové projekty sportovních staveb, jejichž realizace bude v možnostech investorů počínaje obcemi o několika stech obyvatelích.

Prvotní předpoklad pro levnou, ale plně funkční sportovní stavbu je oddělení důležitých hodnot stavby od doplňkových. Například dle následujícího vytyčení požadavků:

Základní požadavky na venkovní sportoviště z pohledu sportovce (uživatele):

 • rozměry sportoviště odpovídající způsobu vyžívání – např. školní atletický ovál nemusí být ovál a nemusí mít 400m
 • kvalitní, správně realizovaný a bezpečný sportovní povrch
 • základní zázemí v podobě převlékací lavičky, krytých šaten, sociálního vybavení
 • ohrazení sportoviště plotem/sítí/hrazením – míčové sporty

Základní požadavky na krytá sportoviště z pohledu sportovce (uživatele):

 • rozměry sportoviště odpovídající způsobu vyžívání – např. velikost a světlá výška haly pro mezinárodní nebo školní volejbal se výrazně liší
 • kvalitní, správně realizovaný a bezpečný povrch
 • základní rozsah zázemí– šatny, sprchy, WC
 • vhodný způsob zajištění vytápění a větrání
 • kvalitní osvětlení a akustika prostoru

Základní požadavky provozovatelů sportovišť:

 • minimální pořizovací náklady (i dotace vyžadují finanční spoluúčast)
 • minimální provozní náklady
 • maximální životnost při minimální údržbě

Veškeré ostatní požadavky lze považovat za nadstandard. Jejich účelem je například zvyšovat atraktivitu (design, občerstvení, …) nebo začlenění objektu do městského/vesnického prostředí (architektura, ochrana památek, …). Tyto nadstavby jsou vhodné a v některých případech nezbytné, avšak spojené s dalšími investičními a provozními náklady. Hodnota sportoviště je však jimi ovlivněna pouze nepřímo.