Brownfield

Studie regenerace  brownfieldu  části nemocnice Bruntál

Historie nemocnice v Bruntále začíná v roce 1885, kdy byla postavena první nemocniční budova. Od té doby byl objekt mnohokrát rozšiřován a přestavován – jedná se o minimálně sedm významných stavebních etap. V 70. letech bylo započato s výstavbou nového nemocničního komplexu polikliniky severně od stávající nemocnice, kam byly postupně přesunuty všechny nemocniční provozy.
Stará budova nemocnice není, po všech přestavbách, vhodná k užívání současným moderním nemocničním provozem a řešením této situace je buď nákladná komplexní přestavba, nebo odstranění budovy. Nemocnice vlastní navíc prošla významnou redukcí a nové prostory v současné době nejsou potřeba.
Studie regenerace obsahuje tři varianty řešení, plus možnosti vzájemné kombinace. V zásadě se jedná o přeměnu areálu, jehož hodnotnou součástí je i původní nemocniční park, na novou lokalitu určenou pro bydlení a drobnou občanskou vybavenost (stacionář, pečovatelská služba, praktičtí lékaři – vše v návaznosti na sousední fungující polikliniku). Potřeba nových ploch pro bydlení, především individuálního (rodinné domy, řadovky), vychází problému velmi omezené možnosti rozvoje města mimo stávající hranice díky dosud nevyřešeným církevním restitucím velkého rozsahu.
Trojice variant a kombinací nabízí širokou škálu možné přeměny areálu – od jednotlivých rekonstrukcí stávajících budov až po celkovou asanaci a novou parcelaci (rovněž ve variantách). Rozsah navržených typů bydlení sahá od malých a startovacích bytů pro seniory a mladé rodiny, přes standardní a luxusní byty až po individuální výstavbu samostatných domů, dvojdomu a řadovek. Vždy s dostatkem parkovacích ploch a občanskou vybaveností – dětské a sportovní hřiště.
Součástí studie byla i finanční rozvaha nákladů na rekonstrukci, bourací práce či výstavbu novou a to dle variant v detailu pro jednotlivé stavby.

autoři: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing.arch. Martin Kabriel, spolupráce: Ing. arch. Jan Voltr
studie 2012