Strakonice

Sportovní areál Na Křemelce ve Strakonicích

Území v těsné blízkosti centra města je dlouhodobě určeno pro vrcholový a rekreační sport. V rozlehlém rovinatém prostoru jsou roztroušeny objekty zimního a fotbalového stadionu a plaveckého bazénu s letním koupalištěm.
Záměrem města je sjednocení vzájemně odtržených částí do fungujícího celku, který bude celoročně využíván místními sportovci.
Navrhli jsme vytvořit několik vzájemně propojených a prolínajících se okruhů pro in-line bruslení a kondiční běh. Okruhy probíhají celým územím a spojují stávající a nové „bloky sportu“. Nově jsme zde umístili, kromě zmíněných in-line okruhů, víceúčelová a beachvolejbalová hřiště, dětská hřiště, outdoor fitness, lanové centum, skatepark a 2.ledovou plochu s lehkým zastřešením. Součástí je rovněž dostatečně velké parkoviště pro návštěvníky a strategicky rozmístěné plochy pro vybudování občerstvení pro doplnění sil.
Nepředpokládáme, že město vybuduje vše naráz. Studie představuje dlouhodobou vizi, jež může být postupně naplňována.

autoři: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing.arch. Martin Kabriel,

urbanistická studie 2011