Milevsko

Dětské hřiště v Milevsku, ulice Na Hůrkách

Hřiště vzniklo za finanční podpory nadace ČEZ Oranžová hřiště (původně Duhová hřiště, ČEZ ele od té doby zoranžověl).

Spolupráce s městem při přípravě i realizaci projektu probíhala výborně a myslím, že tomu odpovídá výsledek. Dík za to patří tehdejšímu vedoucímu odboru životního prostředí ing. Korejsovi.  Po 5-letech od otevření jsem se byl podívat,  jak hřiště funguje a k mému překvapení fungovalo více než výborně, třídy z místní mateřské školky se zde střídaly jedna za druhou a děti si pobyt na hřišti vyloženě užívaly.   😉

autoři: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing.arch. Šimon Mika,

projekt 2005, realizace 2005