MALÁ KOPANÁ

Aktuální platná pravidla malé kopané na oficiálních stránkách Asociace malého fotbalu České Republiky  www.malyfotbal.cz

Rozměry hřiště a lajnování pro malý fotbal na obrázku.