Kolová

Aktuální platná pravidla kolové jsou na oficiálních stránkách klubu kolové Svitávka (http://www.kolovasvitavka.cz/pravidla-kolove/)

Rozměry a lajnování hřiště pro kolovou jsou na obrázku.