Městům a obcím

Městům a obcím nabízíme: posouzení stavu a užitné hodnoty stávajících sportovišť (včetně vyhodnocení stávajících záměrů) vytvoření dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé koncepce rozvoje sportu na území obce/města viz nabídka na zpracování generelu sportovní vybavenosti města posouzení stavu a množství dětských hřišť na území města/obce viz návrh dětského hřiště a generel dětských hřišť posouzení a výběr vhodné lokality pro umístění nových sportovišť vytvoření koncepce nového sportoviště nebo doporučení způsobu transformace sportovišť stávajících viz nabídka na zpracování studie stavby kompletní projekční činnost v oblasti sportu – studie,...

Pro školy a školky

Máte v areálu školy staré nevyhovující sportoviště, která by jste chtěli revitalizovat a zase plně začít využívat? Školní tělocvična je ještě nezateplená a potřebuje radikální rekonstrukci? Chybí vám prostorové kapacity pro realizaci hodin tělesné výchovy (tělocvična, venkovní hřiště)? Dětské hřiště v areálu Vaší školy či školky je staré a nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost? Hledáte nový impulz při tvorbě prostor pro výuku, nový venkovní nebo krytý výceúčelový prostor vhodný pro sportovní, pohybové i kulturní aktivity?   Nabízíme Vám spolupráci při tvorbě lepšího prostředí pro výuku i volní čas v prostorách Vaší školy v tomto...

Pro kluby, jednoty, oddíly

Chybí Vám prostory pro vaše sportovní aktivity? Máte záměr postavit si sportoviště podle vašich představ, jednoduché, funkční za přijatelnou cenu? Hledáte pozemek, ale nevíte co by měl všechno splňovat, aby byl vhodný pro váš záměr? Vaše stávající sportoviště jsou již nevyhovující, chcete je modernizovat, rozšířit, doplnit o chybějící funkce? Nevíte který dotační titul je aktuálně vypsán a hodil by se pro financování stavby vašeho krytého nebo venkovního sportoviště? Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s přípravou a realizací stavby sportoviště krok za...

Zpracování studie stavby

Máte záměr postavit venkovní nebo kryté sportoviště či jinou stavbu, ale nevíte z které strany začít s přípravou? Chcete, aby stavba byla ekonomická, elegantní a přitom dobře sloužila svému účelu? Hledáte někoho, kdo rozumí sportovním stavbám? Nabízíme Vám zpracování úvodní studie stavby (STS). V oboru projektování staveb pro sport a volný čas Vám můžeme nabídnout  přes 10 let zkušeností. Dokážeme Vám pro jednotlivé sporty, volnočasové aktivity a jejich kombinace doporučit adekvátní rozsah stavebního programu, racionální a praktické dispoziční řešení, vhodné materiály sportovních povrchů a sportovního vybavení, vše skloubené v jeden funkční...

Zajištění všech stupnů dokumentace

Nabízíme Vám zpracování jednotlivých stupňů autorizované stavební projektové dokumentace v souladu s platným stavebním zákonem a veškerými souvisejícími předpisy: Dokumentace k Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Dokumentace k územnímu řízení (DUR) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) Realizační dokumentace stavby (RDS) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)   Dokumentace k územnímu řízení (DUR) Dokumentace k územnímu řízení je dokumentace, která se přikládá spolu s příslušnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, správců sítí,...

Generel sportovní vybavenosti

Generel sportovní vybavenosti města či obce Nemáte jasnou představu o rozsahu, stavu a využití sportovišť na území Vašeho města? Trápí Vás stav některých sportovišť ve městě, která byla dříve hojně využívaná, ale dnes čekají na oživení, revitalizaci? Nevíte, jaké jsou dlouhodobé trendy ve vývoji sportovní infrastruktury a která sportovní odvětví jsou nyní ve středu zájmu aktivní sportovní veřejnosti? Chtěli by jste zlepšit dostupnost sportovišť pro obyvatele Vašeho města, ale nejste schopni posoudit, které problémy jsou nejpalčivější? Chtěli by jste získat dlouhodobou přízeň obyvatel Vašeho města, ale nevíte která sportoviště jsou...

Návrh dětského hřiště

A co děti, mají si kde hrát? Hledáte pozemek, ale nevíte co by měl všechno splňovat, aby byl vhodný pro váš záměr? Nejste nadšeni z nahodile vzniklích dětských hřišť, tu houpačka, tu kolotoč, vydupaná tráva, bahno,  … , neni čas na změnu? Idea, koncepce, kvalitní herní prvky, dlouhá životnost, bezpečné a příjemné prostředí, spokojené děti, to je to, co by mělo každého stavebníka dětského hřiště zajímat. Obraťte se na nás, pomůžeme Vám s přípravou a realizací dětského hřiště krok za krokem.

Sportovní projekty s.r.o.