Školní sportoviště Trhový Štěpánov

Revitalizace sportovišť a zahrady ZŠ a MŠ Trhový Štěpánov

http://www.trhovystepanov.cz/viceucelove-hriste/

Realizovaná přeměna zanedbané školní zahrady na multisportovní centrum s dětským hřištěm, altánem, venkovní učebnou a ohništěm.

Nejsložitější na tomto projektu bylo nalezení takového uspořádání, které by co nejméně narušovalo dosti svažitý zdejší pozemek. Již ve studii jsme vymysleli páteřní běžeckou rovinku sledující vrstevnici v místě vstupu veřejnosti a na ní navazující umístění hlavních ploch hřišť. Avšak vyladit v prováděcí dokumentaci bilanci zeminy aby nám nic nepřebývalo a nemuselo se nic dovážet byl opravdu bonbónek.

Součástí areálu je rovněž kondiční stezka s překážkami pro ladění výkonnosti místních školáků v hodinách tělesné výchovy – sousední obce třeste se!

autoři: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing.arch. Martin Kabriel, Ing. arch. Miroslav Němeček

projekt 2009, realizace 2011