Florbalová hala

Studie florbalové haly FBŠ Bohemians Praha

Jde o návrh vzorové kryté monofunkční haly pro trénink a soutěžní utkání ve florbalu dle požadavků největšího florbalového klubu v ČR. Hlavní důraz je kladen na funkčnost a jednoduchost návrhu s minimalizací investičních i provozních nákladů stavby. Přesný rozsah stavebního programu byl předmětem této architektonické studie, která byla průběžně se zadavatelem konzultována.
V době prací na této studii nebyl znám konkrétní pozemek budoucí výstavby a určení požadavků na pozemek bylo jedním z cílů této studie. Druhým cílem byla optimalizace vnitřního uspořádání s ohledem na maximální využitelnost pro požadavky klubu při minimálním obestavěném prostoru a tím i minimalizaci ceny stavby a budoucích provozních nákladů.

Požadavky na pozemek haly:

Minimální plocha pozemku pro objekt haly 2290 m2
(včetně odstupové vzdálenosti od hranice pozemku 2 m)
Půdorysný rozměr haly 56 x 34,1 m tj. 1909 m2

Minimální plocha pozemku pro objekt parkoviště 2200 m2
(včetně odstupové vzdálenosti od hranice pozemku 2 m)
Půdorysný rozměr parkoviště (je možné i podélné uspořádání) 57 x 32 m tj. 1824 m2
Kapacita parkování pro trénink 24 aut
nebo
Kapacita parkování při utkání včetně 500 diváků 66 aut

Minimální celková plocha pozemku 4490 m2
(nutno přičíst ještě výměru pro zeleň dle funkčních ploch územního plánu)

Provozně dispoziční řešení:

Počítá se dvěma možnými provozními režimy využití čisté vnitřní plochy haly 55 x 26 m s jednolitým umělým povrchem:

– Trénink
o Základní hrací plocha s mantinelem 40 x 20m a výběhy min. 1m, dál je volný prostor, ale je využíván pro další tréninkové aktivity
o Tréninková běžecká rovinka 2x 50m pro trénink krátkých sprintů a vyklusávání mimo hlavní hrací plochu, na koncích je tlumící nárazová plocha
o Boční tréninková plocha 12 x 22m, kde jsou nalajnována 2 další brankoviště pro trénink střelby a brankářů a doplňkově hřiště na volejbal/nohejbal a badminton
o Vstupní foyer je v tomto režimu používán jako místnost se stolky pro občerstvení, počítá se s možností prodeje základního sortimentu balených nápojů a jídla na recepci (bagety, „tatranky“, voda) + je zde prostor pro umístění 4 nápojových automatů

– Soutěžní utkání s kapacitou 504 diváků
o Základní hrací plocha s mantinelem 40 x 20m a výběhy 2m podél hřiště, 3m za brankami
o Sklápěcí tribuna podél delší strany hřiště s kapacitou 180 diváků
o Ochoz nad vysouvací tribunou s kapacitou 90 sedících a 90 stojících diváků
o Mobilní sklápěcí tribuna za levou brankou s kapacitou 144 sedících diváků
o Vysunutý mobilní pult občerstvení při utkáních
o Vstupní foyer určený pro vstup a průchod do diváckých sektorů a na samostatné WC určené pro diváky

– šatnové zázemí je pro oba provozní režimy totožné
o vstup pro sportovce spolu s recepcí je oddělený od vstupu pro diváky
o 4 šatny á 18 m2, vždy pro dvojici jsou společné sprchy (min.4 baterie)
o WC muži a ženy přístupné z chodby
o Samostatná šatna pro rozhodčí včetně WC a sprchy
o Úklidová komora
o Nářaďovna 28 m2
o Technická místnost – vytápění šaten, ohřev TUV, EPS, EZS

Odhad předpokládané investice na základě provedeného stupně projektové dokumentace roce 2013 byl 25 až 30 mil.Kč

autoři: Ing. arch. Viktor Drobný, Ing.arch. Martin Kabriel
studie 2013