FOTBAL

Aktuální platná pravidla fotbalu na oficiálních stránkách Fotbalové asociace České republiky (www.fotbal.cz)

Rozměry fotbalového hřiště a lajnování na obrázku.